Informacja o zbyciu akcji

Data: 
10 lip 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną sprzedaży 8.867 (osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

  • w dniu 3 lipca: transakcja sprzedaży 8.101 akcji Spółki po cenie 14,76 zł za akcję;
  • w dniu 4 lipca: transakcja sprzedaży 766 akcji Spółki po cenie 14,60 zł za akcję.


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014