Informacja o zbyciu akcji

Data: 
30 lis 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 76.506  (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

  • w dniu 26 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 21.506 akcji Spółki po średniej cenie 15,71 zł za akcję;
  • w dniu 27 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 55.000 akcji Spółki po średniej cenie 15,70 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014