Informacja o zbyciu akcji

Data: 
15 gru 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 23.494 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery)  akcji Spółki.

Transakcja została dokonana na rynku regulowanym w dniu 11 grudnia 2012 roku w formie transakcji zwykłej, po kursie 16,27 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014