Informacja o zbyciu akcji

Data: 
29 cze 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Heronima Ruty, członka Rady Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną tj. przez
spółkę Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sensor), sprzedaży 12.004.174 (dwanaście milionów cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcja została dokonana na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowej, w dniu 22 czerwca 2011 r.

Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
46/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014