Informacja o zbyciu akcji

Data: 
29 cze 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim
związaną, tj. przez:

- spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (Polaris) sprzedaży 6.083.182
(sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki oraz
- spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Karswell) sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt
osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r.

Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o
transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
47/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014