Informacja o zbyciu akcji

Data: 
31 paź 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 października 2011 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną sprzedaży 90.465 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki.

Cena sprzedaży akcji wynosiła 15,69-15,74 zł za akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji zwykłych, w dniach 24-25 października 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
63/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014