Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
18 lis 2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 28 października 2014 roku o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) pana Tomasza Gillnera-Gorywody, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje informacje uzupełniające do tego raportu, dotyczące wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej pana Gillnera-Gorywody.

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne.

Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w pionie operacyjnym w spółce PLL LOT, gdzie pracował blisko 10 lat. W latach 1988 – 1993 pracował jako Key Account Manager/Product Manager w firmie General Woods & Veneers Ltd. (Montreal) w Kanadzie. W 1993 roku wyjechał do Australii, gdzie podjął pracę w następujących firmach:

  • 1993 – 1996 Furncraft Pty. Ltd. – Production Manager oraz Operations Manager (Członek Zarządu);
  • 1996 – 2001 Marbut Mouldings Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych;
  • 2002 – 2006 DWT Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych;
  • 2006 – 2006 Australian Char Pty. Ltd. (Morwell) – Dyrektor zakładu produkcyjnego.

Po powrocie do Polski w 2008 roku, Pan Tomasz Gillner-Gorywoda pełnił funkcje zarządcze oraz działał w charakterze prokurenta w kilku spółkach. Między innymi, zajmował stanowisko prezesa zarządu w spółkach Laris Investments Sp. z o.o. (2008 – 2013) oraz Apena S.A. (2011 – 2012). Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki PRN Polska Sp. z o.o. Działał również w charakterze prokurenta w spółkach SPV Grodzisk Sp. z o.o. (2012-2013), JK Project Sp. z o.o. (2010-2013) oraz 3G Sp. z o.o. (od 2011 do chwili obecnej). Ponadto, w latach 2011-2012 zajmował stanowisko członka rady nadzorczej spółki Tower-Service Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
69/2014
Ostatnia aktualizacja 18.11.2014