Informacja o transakcji sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki

Data: 
19 sty 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2009 roku otrzymał informację, że podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki sprzedał w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym w dniu 15 stycznia 2009 roku 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014