Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmioty powiązane z członkami Zarządu Spółki

Data: 
26 sty 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 26 stycznia 2009 roku otrzymał informację, że podmioty powiązane z członkami Zarządu Spółki sprzedały w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym:

  1. W dniu 22 stycznia 2009 roku 6.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;
  2. W dniu 23 stycznia 2009 roku 26.500 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję;
  3. W dniu 22 stycznia 2009 roku 4.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;
  4. W dniu 23 stycznia 2009 roku 38.060 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję;
  5. W dniu 23 stycznia 2009 roku 200 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,14 zł za akcję;
  6. W dniu 23 stycznia 2009 roku 2.740 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,19 zł za akcję;
  7. W dniu 23 stycznia 2009 roku 1.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014