Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki

Data: 
06 lut 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 6 lutego 2009 roku otrzymał informację, że podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki sprzedał w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym:

a) W dniu 30 stycznia 2009 roku 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,88 zł za akcję;

b) W dniu 3 lutego 2009 roku 31.651 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,04 zł za akcję;

c) W dniu 4 lutego 2009 roku 43.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,72 zł za akcję;

d) W dniu 5 lutego 2009 roku 103.852 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,42 zł za akcję;

e) W dniu 6 lutego 2009 roku 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,25 zł za akcję;

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
08/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014