Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca)

Data: 
27 lut 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 27 lutego 2009 roku powziął informację iż z dniem 26 lutego 2009 roku została podpisana wieloletnia umowa pomiędzy Spółką a Eutelsat S.A. Przedmiotem umowy jest wynajem pojemności na transponderze HotBird 9.

Wartość umowy, wyrażona jest w euro i w okresie trwania umowy, w przeliczeniu na PLN po kursie 4,5678 zł za 1 euro opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 27 lutego 2009 roku, wyniesie 124 miliony zł.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym iż jej wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014