Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego

Data: 
30 kwi 2008

 Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Uchwałą Nr 322/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dopuścił z dniem dzisiejszym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 75.000.000 akcji zwykłych serii E Spółki oraz 5.825.000 akcji zwykłych serii F Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym został również złożony wniosek do Zarządu GPW o wprowadzenie przedmiotowych akcji do obrotu na rynku podstawowym.

Ponadto, Spółka została w dniu dzisiejszym poinformowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(KDPW), iż na podstawie uchwały Zarządu KDPW Nr 179/08 z dnia 31 marca 2008 r., w dniu 5 maja w KPDW nastąpi rejestracja 80.825.000 akcji Spółki pod kodem ISIN PLCFRPT00013.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2008
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014